Psykoterapia

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiaon ajallisesti rajattu psykoterapian muoto, jossa terapeutti ja asiakas yhdessä tutkivat ja havainnoivat asiakkaan oireilua ja muuta kokemusmaailmaa pyrkien hahmottamaan taustalla olevia sisäistyneitä toimitapoja.

Tarkoitus on yhdessä löytää sellainen hahmotus, kuvaus, joka voi olla asiakkaan työvälineenä, hänen pohdintojensa apuna, terapiatuntien ulkopuolella ja edelleen terapiajakson jälkeen. Tämä kuvaus on työskentelyn tukena terapiatuntien aikana, ja se muuttaa muotoaan yhteisen ymmärryksen lisääntyessä ja syventyessä.

Psykoterapialla pyritään auttamaan asiakasta muutoksiin asioissa, jotka johtavat toistuviin ongelmiin, hankaliin oireisiin ja sisäiseen pahaan oloon. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta siihen voi löytää uusia suhtautumistapoja. Psykoterapiassa opetellaan tunnistamaan nykyisä toimitapoja ja niiden takana olevia ajatuksia, mielikuvia ja tunteita. 

Psykoterapia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisesti hänen tarpeidensa, toiveidensa ja elämäntilanteensa mukaan. 

Yksilöpsykoterapiaa

  Nuorille aikuisille ja aikuisille

  Psykoterapia arvioinnit

  Psykoterapialausunnot

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa: 

  • Yksilöterapia nuorille aikuisille 18-25 vuotiaat.
  • Yksilöterapiaa aikuisille, 26-vuotta täyttäneet
  • Psykoterapialausunnot