Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä, mikä auttaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjauksen tavoitteet märitellään tavallisesti ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita tarkistetaan prosessin kuluessa.

Työnohjaus kestää vähintään vuoden, koska prosessi vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai työyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti. Lyhyemmätkin jaksot ovat mahdollisia asiakkaan tarpeen mukaan.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työnohjauksen tuloksia arvioidaan tarkastelemalla, onko työnohjauksen tavoitteet saavutettu.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Suomen työnohjaajat RY